Verstrenging covid maatregelen vanaf 29/07/2020

//Verstrenging covid maatregelen vanaf 29/07/2020

Verstrenging covid maatregelen vanaf 29/07/2020

Beste golfleden,
Zoals jullie weten werden nieuwe maatregelen afgekondigd:
Het MB op federaal niveau werd gepubliceerd:
Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
*    ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
*    sportbubbel: groepen kunnen tot maximum 50 personen plaatsvinden,
*    er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is op de club
*    je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal
voor en na het sporten schoonmaakt
*    De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die
zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt
geregistreerd m.h.o. op de contacttracing.
MAAR
In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen
steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied.
We zullen dus steeds de richtlijnen en communicatie moeten opvolgen van onze
lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.
Ivm de sociale bubbel is het duidelijk geworden dat dit een impact heeft op
het sociaal aspect van onze sport. Op café of restaurant gaan (aan 1 tafel)
kan enkel met de eigen bubbel van vijf, met andere moet er te allen tijde
1.5m afstand gehouden worden. Dat zullen de clubhuizen ook moeten toepassen.
Voor de provincie Antwerpen zijn indoor sporten met contact verboden én
outdoor ploegsporten verboden voor 18+.  Daarnaast vraagt de provincie
Antwerpen verplaatsingen te vermijden.
DUS
Als golfsport moeten we blij zijn dat we, in deze omstandigheden, onze sport
mogen blijven beoefenen.  Op het terrein zelf zijn er amper knelpunten en
dankzij het reservatiesysteem is tracing mogelijk maar de sociale aspecten
zoals terras, prijsuitreikingen, horeca en verplaatsingen maken sommige
evenementen en wedstrijden moeilijk om te organiseren.
Veiligheid komt op de eerste plaats.
Daarom enkele moeilijke keuzes maar vooral, gaan we als club goed de regels
(federaal, vlaams, provinciaal en lokaal) na en zorgen we dat de leden deze
strikt respecteren.
PARK EN PLAY PROTOCOL VANAF 29/7
Vanaf 29/7 gelden volgende maatregelen bovenop de al geldende maatregelen
van 23/7:
KBGF-GV-AFGOLF
Gezien de belemmering inzake het sociaal aspect (sociale bubbel), gezien
meer dan 1/3e van de GV leden in de provincie Antwerpen wonen, gezien
verplaatsingen van -en naar Antwerpen afgeraden worden is er beslist om:
ALLE WEDSTRIJDEN VAN DE KBGF, GOLF VLAANDEREN en AFGOLF af te gelasten tot
en met eind augustus.  KBGF heeft ook de senioren Interclub in september
geschrapt.
Gezien het welzijn voor jeugd zal GV een alternatief programma uitwerken
voor jeugdspelers dat corona-proof kan georganiseerd worden.
We beseffen dat voor heel wat spelers deze afgelastingen en aanpassingen
moeilijk zijn maar als federatie(s) vinden we het belangrijk om pro-actief
onze voorbeeldfunctie te blijven vervullen.
Algemeen voor onze club:
*    Geen prijsuitreiking.  (omdat we meestal in een kleine groep zijn
zullen we de prijzen op een tafel beschikbaar stellen)
*    Geen recepties na een wedstrijd. (er kan wel iets gedronken worden
mits respect van de sociale bubbel/distance).
*    Evenementen: Evenementen kunnen niet doorgaan. Horecaregels en
bubbels moeten te allen tijde gerespecteerd worden waardoor evenementen niet
mogelijk zijn (diners, recepties, feesten, …).
*    Verplicht corona cups
*    Geen Harken: vanuit de KBGF komt een aanpassing ivm Qualifying
conditions waarbij plaatsen in de bunker is toegelaten.
*    Ballenmachine, compressor, .. handen ontsmetten voor en na gebruik
of voor alle veiligheid terug dicht doen. Vuilnisbakken: kunnen deze zonder
aanraken gebruikt worden dan is er geen probleem, zo niet,  handen
ontsmetten voor en na gebruik of voor alle veiligheid terug dicht doen
*    Driving range: We adviseren om terug te reserveren via i-golf of in
het clubhuis. Iedereen die op de club komt moet geregistreerd zijn (ronde,
les, oefenen, horeca,…).
Horeca Algemeen voor onze club:
*    Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan
verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de
toiletten gaan. De tafelcapaciteit moet hieraan aangepast worden. Aan deze
regel kan enkel worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is
voorzien van plexiglas, (of een raam)
*    Klanten, leden mogen het meubilair NIET verplaatsen.
*    Golfers die een reservatie hebben via igolf moeten niet meer apart
geregistreerd worden in de horeca, niet golfende klanten wel.
*    Respecteer de sociale bubbel  en respecteer de horeca regels
(mondmasker, eigen bubbel of max 4 per tafel, zittend)
Specifiek voor provincie Antwerpen, aanvullend op de algemene punten
hierboven:
*    Mondmasker verplicht op publiek domein. Bij navraag blijkt dit de
vrij toegankelijke ruimte te zijn.  Voor golf is dat bv. parking, publieke
wandelwegen maar niet op het terrein tenzij anders beslist door de lokale
overheid.
Sportprotocol:
*    Er zijn geen wijzigingen aan de sportbubbel op federaal niveau dwz
in de club kunnen lessen, groepslessen, stages, trainingen, greenfee,
wedstrijden,…..blijven doorgaan mits respect van social distancing.
Met betrekking voor de geplande uitwedstrijden: deze kunnen normaal
plaatsvinden mits het respecteren van alle bovenvermelde regels en onder
voorbehoud van beslissingen vanuit Nederland of de bezoekende clubs worden
ontvangen. Voor de Haenen volgende week is dat voorlopig geen probleem
zolang we ons aan hun lokale regels houden. Overigens stellen wij voor om de
Belgische regels ivm bubble esocial distance toe te passen. Ook ziet het
management van Spiegelven geen probleem als iedereen zich aan de regels
houdt.
Voor het weekend van Five Nations is er voorlopig ook geen probleem.
Hiervoor zullen we  de geïnteresseerden via een afzonderlijke communcicatie
op de hoogte houden.

 

2020-07-30T11:01:42+00:00