CORONAVIRUS: SLUITING VAN DE BAAN, DRIVING RANGE (INCL. LESSEN) EN CLUBHUIS EN WEDSTRIJDEN TOT EN MET 19 APRIL

//CORONAVIRUS: SLUITING VAN DE BAAN, DRIVING RANGE (INCL. LESSEN) EN CLUBHUIS EN WEDSTRIJDEN TOT EN MET 19 APRIL

CORONAVIRUS: SLUITING VAN DE BAAN, DRIVING RANGE (INCL. LESSEN) EN CLUBHUIS EN WEDSTRIJDEN TOT EN MET 19 APRIL

De Federale kabinetten en Regionale overheden hebben beslist om op dit ogenblik geen uitzonderingen toe te laten waardoor alle sportclubs moeten sluiten.

Quote: “Sport Vlaanderen vraagt om alle georganiseerde sportactiviteiten tot 19 april te annuleren ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten. Ook het actief ter beschikking stellen en verhuren van (private) sportaccommodatie valt daar onder.”

Wij begrijpen daardoor dat dit voor onze golfclub sluiting van de baan, driving range (incl. lessen) én clubhuis betekent.

Er werd ons meegedeeld dat deze situatie nog geëvalueerd kan worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

2020-04-08T08:47:31+00:00